Sabtu, 20 Desember 2008

kainsongketlombok

Kain songket merupakan salah satu unggulan industri dari pulau Lombok yang mempunyai motif dan ciri tersendiri yang sangat menarik dan punya ciri khas tersendiri sehingga sangat memungkinkan untuk diimport ke manca negara.